Aikido

合気道について

Aikido er en moderne kampkunst grunnlagt i 1942 av Osensei Morihei Ueshiba basert på tradisjonelle kampkunster fra Japan. Aikido er en moderne kampkunst som har ekstrahert essensen fra flere japanske kampkunster som har blitt overført gjennom generasjoner fra gammelt av. Aikido er en levevei for å utvikle seg som menneske ved å forbedre kropp, sjel og sinn gjennom daglig trening.

Gjennom daglig trening i aikido tar man vare på helsen til kropp og sinn og aikido kan også være til hjelp for å redusere stress i forhold til for eksempel jobb og studier som oppstår i vårt moderne konkurransesamfunn. Aikido kan også være en støtte og styrke for å klare seg gjennom de tøffe tidene i livet som vi alle opplever. Man kan si at aikido er en meget passende form for moderne asketisk trening som passer nåtidens mennesker.

I aikido er kan gammel og ung, kvinner og menn trene sammen, og det går an å tilpasse treningen både i innhold og intensitet ut i fra kroppens tilstand og fysiske ferdigheter, fra teknisk nivå og ut i fra hver og ens dagsform. Treningen er lagd slik at hver og en kan utvikle seg i fellesskap med andre utøvere gjennom treningen. Som et resultat av treningen vil kroppen bli gradvis sterkere og mykere og en vil også utvikle forbedret aerobisk kapasitet. Ved å utføre teknikkene om og om igjen vil man gradvis kna alls musklene i hele kroppen, og en vil oppleve forbedret blodsirkulasjon og bedre total helse.

Likevel er det ikke slik at det eneste og viktigste formålet med treningen er å forbedre ens fysiske attributter. Den krevende og utfordrende treningsmetodikken bidrar også til høynet konsentrasjonsnivå og utvikling av sinnet, og som et resultat av dette bidrar treningen til forbedring som helhetlig menneske.

I dagens samfunn er det et utbredt fokus på å vinne over andre i mange forskjellige situasjoner. Den store forskjellen mellom aikido og idrett med fokus på konkurranse er at det i aikido ikke er noe mål å bestemme hvem som vinner eller taper. I stedet for å verdsette et begrenset øyeblikk på toppen er aikido en treningsvei som vektlegger kontinuerlig herding av kropp, sinn og sjel gjennom konstant og pågående trening.

Treningsmetodikken i aikido består blant annet av junbiundou forberedende øvelser, taisabaki - kroppsforflyttning og fotarbeid, ukemi - fallteknikk og mottak av teknikk, og katageiko - formbaserte øvelser med partner. Den mest representative måten å trene på er katageiko eller trening av form der man trener med en partner. Den ene er uke og den andre er tori, og man gjentar teknikkene mens man skifter rolle. Når man begynner å trene aikido starter man med å lære hvordan man bruker kroppen samt de grunnleggende formene i teknikkene. Etter at man har utviklet en grunnleggende forståelse for hvordan teknikkene fungerer og man etterhvert får mer erfaring med treningen går man gradvis dypere i teknikkene og man utvikler litt etter litt s tørre forståelse og høyere kvalitet i innholdet av treningen.

I treningen bygger man gradvis opp erfaring ved både å trene i rollen som uke og i rollen som tori. Ukerollen er ikke bare å ta i mot teknikken, men gjennom rollen som uke knar man kroppen og som et resultat vil man utvikle styrke, fleksibilitet og forbedret balanse og koordinasjon. Videre er ukerollen en meget viktig faktor for å utvikle sensitiviteten og følelsen som er nødvendig å tilegne seg for å utføre teknikkene effektivt og i perfekt harmoni med aggresjonen i angrepet til partneren. Samtidig er også rollen til uke å tilby tori et en treningssituasjon der partneren kan utøve teknikkene ved å tilpasse hurtighet, konsentrasjon og overføring av vekt til nivået til partneren.

Oppgaven til tori er på den andre siden ikke å overvinne partneren med kraft og styrke, men å trene og forbedre teknikkene basert på de fundamentale prinsippene i aikido der teknikkene tar i mot og harmonerer med angrepet til partneren. Ved å gjenta teknikkene gang på gang på denne måten vil en gradvis forbedre seg i lag.

Teknikkene i aikido inkluderer blant annet kasteteknikker - nagewaza, låseteknikker - katamewaza og slagteknikker - atemiwaza. Videre trener man stående - tachiwaza, sittende - suwarizawa og stående angrep mot sittende partner - hanmi handachi, og angrepene deles inn i flere forskjellige slag og gripeangrep. Ved å kombinere alle disse elementene oppstår utallige teknikker. Ved å dele opp arkitekturen av teknikkene består alle teknikkene av kroppsforflytning som å gå inn i og gjennom partneren - irimi, rotasjon ut av angrepslinjen - tenkan og sirkulære bevegelser - enten.

I tillegg er et av de viktigste elementen i alle teknikkene bruk av pustekraft - kokyuryoku. Ved å bruke kokyuryoku sammen med de forskjellige måtene å bevege seg på oppstår myke og kraftige teknikker uten friksjon eller kollisjon, teknikker og bevegelser som ikke går i mot naturen men er i harmoni med angrepet som partneren utfører.

Aikido er fortsatt en relativt ny kampkunst, men har hatt stor spredning over hele verden. Over hele verden finnes det store mengder av utøvere som bruker aikido som et verktøy for å utvikle seg selv og forbedre sin egen situasjon og som står på og trener hver eneste dag. Aikido er en moderne kampkunst og disiplin der fokuset er flyttet fra å overvinne en fiende til å overvinne og utvikle seg selv i harmoni med naturen og universets prinsipper. Aikido er et livslangt studium i å akseptere og imøtekomme utfordringer utenfor ens egen kontroll og i stedet for å stritte i mot og stoppe fokuserer på å akspetere og harmonisere samtidig som man er beholder fatningen og roen i midten av stormens øye.